تبلیغات
داستان هایی درباره خدا،خودسازی،پندآموزو... - درد دل سوسک با خدا (زیبای کوچک)
تاریخ : یکشنبه 29 مرداد 1391 | 12:36 ق.ظ | نویسنده : t. faced
تصویر

گفت : کسی دوستم ندارد . می دانی که چه قدر سخت است ، این که کسی دوستت نداشته باشد ؟ تو برای دوست داشتن بود که جهان را ساختی . حتی تو هم بدون دوست داشتن …
خدا هیچ نگفت .
گفت : به پاهایم نگاه کن ! ببین چقدر چندش آور است . چشم ها را آزار می دهم .
دنیا را کثیف می کنم . آدم هایت از من می ترسند . مرا می کشند . برای این که زشتم . زشتی جرم من است .
خدا هیچ نگفت .
گفت : این دنیا فقط مال قشنگ هاست . مال گل ها و پروانه ها . مال قاصدک ها . مال من نیست.
خدا گفت : چرا ، مال تو هم هست .
خداگفت : دوست داشتن یک گل ، دوست داشتن یک پروانه یا قاصدک کار چندانی نیست .
اما دوست داشتن یک سوسک ، دوست داشتن " تو " کاری دشوار است .
دوست داشتن ، کاریست آموختنی و همه کس،رنج آموختن را نمی برد .

ببخش ، کسی را که تو را دوست ندارد ، زیرا که هنوز مومن نیست ، زیرا که هنوز دوست داشتن را نیاموخته ، او ابتدای راه است .
مومن دوست می دارد . همه را دوست می دارد . زیرا همه از من است و من زیبایم ، چشم های مومن جز زیبا نمی بیند . زشتی در چشم هاست . در این دایره ، هر چه که هست ، نیکوست .
آن که بین آفریده های من خط کشید شیطان بود . شیطان مسئول فاصله هاست .
حالا قشنگ کوچکم ! نزدیک تر بیا و غمگین نباش .

تصویر
زیبای کوچک نزد خدا رفت و دیگر هیچ گاه نیندیشید که نازیباستطبقه بندی: داستان هایی درباره خدا،
برچسب ها: درد دل سوسک با خدا، سوسک، درد دل، کثیف، دوستت نداشته باشد، کسی دوستم ندارد، چه قدر سخت است،