تبلیغات
داستان هایی درباره خدا،خودسازی،پندآموزو... - محبت از پس محبت
تاریخ : پنجشنبه 25 خرداد 1391 | 11:58 ب.ظ | نویسنده : t. faced
تصویر

برای گردش در مرکز پورتلند روز زیبایی بود.ما گروهی وکیل بودیم که روز تعطیل می خواستیم خوش باشیم.هوا برای پیک نیک بسیار خوب بود؛بنابراین هنگام ناهار به طرف پارک کوچکی رفتیم.چون سلیقه های متفاوتی داشتیم،تصمیم گرفتیم از هم جدا شویم.قرار شد هرکس هر چه می خواهد بخرد و چند دقیقه بعد روی چمن ها همدیگر را ببینیم.

وقتی دوستم،راب،به طرف دکه ی هات داگ فروشی رفت،تصمیم گرفتم همراهش بروم.فروشنده ساندویچ را طبق خواسته ی راب درست کرد.اما وقتی راب خواست پول غذا را بپردازد،هر دو تعجب کردیم.

فروشنده گفت:«من امروز خیلی خوشحال هستم.لازم نیست پول بدهید.این غذا هدیه من به شماست.»

تشکر کردیم،نزد دوستان مان رفتیم و مشغول خوردن غذا شدیم.همان طور که غذا می خوردیم و حرف می زدیم،متوجه مردی شدم که تنها در نزدیکی ما نشسته بود و نگاه مان می کرد.معلوم بود مدت هاست حمام نرفته است.فکر کردم مرد آواره ای است و توجهی به او نکردم.

غذای مان تمام شد و به راه افتادیم.اما وقتی من و راب به طرف سطل زباله رفتیم تا کیسه مان را در آن بیندازیم،صدایی به من گفت:«داخل سطل غذا هست؟»

صدای همان مردی بود که نگاه مان می کرد.نمی دانستم چه بگویم.«نه،تمام غذاها را خوردیم.» " اوه "

این تنها چیزی بود که او گفت،بی آنکه احساس شرمساری کند. او گرسنه بود و گویی به این سوال عادت داشت.

احساس بدی داشتم،اما نمی دانستم چه کار کنم.راب گفت:«الان برمی گردم،یک دقیقه صبر کنید.»و بعد دور شد.

با کنجکاوی دیدم که راب به طرف دکه ی هات داگ فروشی رفت.فهمیدم می خواهد چه کار کند.او ساندویچی خرید و آن را به مرد گرسنه داد.

راب وقتی برگشت  گفت:«من محبتی را که فروشنده به من کرده بود،به کس دیگری منتقل کردم.»

آن روز فهمیدم که چگونه با بخشش و سخاوت ، می توان به دیگران نیز بخشیدن را آموخت.

آندریا هنسلیطبقه بندی: خودسازی، داستان های مختلف وپندآموز،
برچسب ها: محبت، پس، از، ساندویچ، رابی، راب، دوستان، پارک، سطل آشغال،